top of page
Time-out project

 

 

Visie

 

 

De druk die de hedendaagse maatschappij legt op kinderen en jongeren is hoog. Er is vaak geen plaats meer om ‘kind’ te mogen zijn. Niet alle kinderen en jongeren kunnen dit dragen en krijgen te kampen met angst, laag zelfbeeld, depressie, piekeren, slapeloosheid, boosheid, pestgedrag en verliezen zichzelf, overprikkeling,… Ook in thuissituaties zet zich dit verder. Er is steeds minder tijd om met echt met elkaar bezig te zijn. Kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet meer kunnen omgaan met deze druk bieden wij een alternatief aan, namelijk een time-out op de zorgboerderij.

Hier kunnen zij terug even op adem komen en herbronnen, dit in een rustig kader, midden in de natuur en tussen de dieren. Wij proberen in te spelen op de noden van elk kind, de ontwikkeling naar kennis te stimuleren, waarbij de talenten en de competenties in de schijnwerpers wordt gezet. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van het kind. Wij bouwen samen aan een positief zelfbeeld, dit zonder druk.

 

Aanmelden kan via:

www.groenezorg.be

 

Praktisch

 

Kinderen en jongeren (6 – 18 jaar) worden via school en CLB aangemeld bij steunpunt groene zorg vzw. Na de aanmelding volgt een intakegesprek op de zorgboerderij. Hier wordt het traject, frequentie en duur bepaald. Wij werken nauw samen met ouders, opvoeders, school en CLB. Op het einde van het traject, sluiten we af met een gesprek met alle betrokken partijen. We gaan voor een toekomstgerichte aanpak. Ons time-out project loopt gelijk aan schooluren, -dagen, en –vakanties.

 

 

Doelstelling

 

Dit project is bedoeld om kinderen en jongeren tijdelijk uit het onderwijs te halen, hen de nodige rust te bieden in de natuur, met de dieren, om hun zelfbeeld en toekomstbeeld bij te stellen. Op de boerderij worden er met een nuchtere kijk, verschillende vaardigheden bijgebracht.

 

 

Prijs

 

Wij ontvangen van de overheid geen subsidies waardoor wij genoodzaakt zijn een dagprijs te vragen. Hierin zitten alle materialen die we gebruiken op de zorgboerderij, elke middag een lekker hapje en drinkwater. Indien deze dagprijs een probleem vormt waardoor het kind of de jongere niet naar de zorgboerderij kan komen bekijken we dit samen met alle partijen om een passende oplossing te vinden.

 

Vervoer

 

Het vervoer naar de zorgboerderij dient zelf voorzien te worden. Het treinstation van Geraardsbergen ligt op 6 minuten wandelafstand van de zorgboerderij. Er stoppen ook verschillende bussen.

bottom of page